motor theorie oefenen

motor theorie oefenen

motor theorie oefenen

Veel tieners hebben de neiging om een ​​leer-, recreatie- of proefrijcursus te volgen. Deze tieners kunnen niet de beste technieken identificeren die hen zouden helpen wanneer ze een praktische test moeten afleggen. Sommige van deze technieken omvatten het opdoen van ervaring, het correct instellen van de richtingaanwijzers, het gebruik van defensieve rijvaardigheden en het leren van alles over het voertuig dat ze zullen besturen.

Voor het praktijkexamen worden de cursisten gekoppeld aan een coach die hen uitgebreide praktijkgerichte rijinstructie geeft. Feiten worden verzameld en geanalyseerd om studenten te helpen de juiste rijtechnieken te begrijpen. Dit helpt hen niet alleen om hun examen te halen, maar het bereidt hen ook voor op hun daadwerkelijke rijexamen. Tests op de weg worden niet uitgevoerd om te bewijzen dat ze alleen op de weg kunnen rijden, maar om hun vaardigheden en bekwaamheid op de gemarkeerde wegen te testen. Daarom kan een praktijktoets worden beschouwd als een stap boven de leertoets.

MV: De meest elementaire vorm van training is het volgen van een rijles. Deze leerfase wordt gedaan om leerlingen te helpen op wegen te rijden en te wennen aan het rijden op verschillende ondergronden. Tijdens het leren leren studenten over de voertuigconfiguratie, rijregels en verkeersborden.

Voor het praktische rijexamen krijgen studenten les van professionals die de vaardigheden en competentie van de student moeten beoordelen met behulp van op simulatie gebaseerde testprocedures. De test is ook bedoeld om de rijvaardigheid en rijvaardigheid van de leerling op de weg vast te stellen. De veiligheidstoetsing is meer dan alleen het controleren van de vaardigheden van de leerling. Het is ook bedoeld om de student op de weg te testen en verschillende scenario's om ervoor te zorgen dat de student veilig en competent de weg op kan en kan rijden.

Na het praktijkexamen moet de kandidaat een administratieve competentietest ondergaan die op specifieke locaties wordt afgenomen. Dit wordt gedaan om te testen of de kandidaat het voertuig onder verschillende omstandigheden kan gebruiken, of het voertuig goed is onderhouden voor testdoeleinden en om het voertuig te gebruiken bij slechte weersomstandigheden.

isalianRoad-test kan online worden uitgevoerd. Dit betekent dat de kandidaat de test vanaf elke locatie en op elk moment kan uitvoeren; kandidaat kan zijn score ook uploaden naar zijn website. Op deze manier kan de kandidaat zijn prestaties op een gemakkelijkere manier controleren. Deze manier van testen is handiger omdat het online wordt gedaan. kandidaat kan de resultaten ook downloaden van zijn website.

Deze manier van rijexamen is zeer gunstig voor de kandidaten. Het stelt de kandidaat niet alleen in staat om een ​​certificaat van voltooiing te krijgen, maar draagt ​​ook bij aan de score van de kandidaat. Het zal helpen bij het verbinden met de kandidaat een rij-instructeur. De instructeur bereidt de kandidaat voor op zijn examen rijvaardigheid en verkeerskennis.

Technieken van dit rijexamen

De technieken van deze test gaan over de aspecten van het rijden op de weg en focussen ook op het veiligheidsaspect van de leerling tijdens het rijexamen. Deze test duurt ongeveer 75 minuten en moet in vier zittende starts worden beantwoord. Nadat de test is voltooid, wordt de kandidaat gevraagd zich te melden bij een politiebureau voor boeking. Na het behalen van de uitslag van het examen wordt de kandidaat opgeroepen voor het invullen van de benodigde documenten voor het rijbewijs.

Voor CPC-examens is een video-opname van alle lessen vereist. Dit helpt de kandidaat om alle modules van de test te onthouden. Bij cpi-toetsen worden twee examens afgenomen met verschillende tijdslimieten van elk examen. De cpi-examens hebben 75 vragen, terwijl de normale test 15 vragen heeft. Er zijn dus maximaal 75 vragen voor de normale test en 15 vragen voor de cpi-test. Kandidaten moeten hun best doen om dit examen in de beste tijd te halen.

Oproep van verkeersveiligheid:

Dit is verplicht voor iedereen die op de weg wil rijden. Dit ter bescherming van mens en milieu. Het beroep maakt deel uit van een welzijnsorganisatie. Chauffeurs krijgen verkeersveiligheidskaarten die hen helpen veilig te rijden. Dit draagt ​​bij aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en daarmee aan het verbeteren van de economie.

Soorten en taken:

De aard van een politieagent is zeer individueel van aard. Bij een verkeersbureau kunnen verschillende soorten agenten betrokken zijn. Er zijn mensen die alleen gegevens verzamelen voor verkeersovertredingen en andere overtredingen. Hun werk vereist hard werken en nauwkeurig onderzoek. Hun belangrijkste verantwoordelijkheden liggen in:

Verkeersboetes krijgen: de boete voor het niet hebben van een vergunning op het kenteken van het motorvoertuig is ongeveer Rs. 220. Een boete van Rs. 220 is wat hoog, maar de ervaring is lang niet zo erg als die van een rijverbod. Een rijverbod krijgen is een stuk lastiger en kan meer tijd kosten. Voor het aanvragen van een rijverbod moet een afspraak worden gemaakt. Nadat hij een rijverbod heeft gekregen omdat hij de verkeersregels niet kent, is het verbod dat van kracht wordt na het intrekken van het rijbewijs onderworpen aan de reclasseringsambtenaar en vereist een kennisgeving door het betrokken politiebureau.

een waarschuwing uitlokken:

Een van de gemakkelijkste manieren om te weten of een waarschuwing vereist is, is door te weten wat voor soort bestuurder u bent.